Przedszkole "Bajkowy Dom 2"  znajduje się w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 22 na osiedlu Kormoran. Jest to placówka niepubliczna wielooddziałowa, do której uczęszczają dzieci  w wieku 3 -6 lat.
Przedszkole  mieści się w budynku specjalnie zaprojektowanym i wykonanym na potrzeby dzieci. Duże, przestronne i jasne sale zapewniają komfortowe warunki pobytu, zabawy i nauki.
Posiadamy dwa place zabaw wyposażone w odpowiednie dla dzieci urządzenia.
Przedszkole należy do Krajowej Sieci Przedszkoli i Szkól Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.  
Placówka otrzymała Krajowy  Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie - to znaczy że podejmuje systemowe działania na rzecz zdrowia całej społeczności przedszkolnej.  
Nowatorskie działania w zakresie żywienia dzieci opartego na naturalnej diecie realizowane są w innowacji pedagogicznej „ Zdrowy przedszkolak to zdrowa i szczęśliwa rodzina”.
W przedszkolu realizowany jest Program "Gramy w Szachy” opracowany przez nauczycielki zatrudnione w placówce. W realizacji tego programu biorą udział wszystkie dzieci. Dzieci uczestniczą w olsztyńskich Turniejach Szachowych i zdobywają nagrody.
W działaniach placówki realizowane są akcje charytatywne.
Dzięki efektywnej współpracy z prof. E. Gruszczyk- Kolczyńską i E. Zielińską przedszkole rozpoczęło i dalej realizuje nowatorski projekt ”Matematycznie uzdolnione przedszkolaki w olsztyńskich przedszkolach”. Nowatorskie działania opisane są w innowacji pedagogicznej „ W krainie matematyki”, która r. realizowana jest w przedszkolu.
Przygotowujemy naszego wychowanka do osiągania sukcesów w szkole.
Od najmłodszej grupy realizujemy „Odimienną Metodę Czytania” -Ireny Majchrzak.
Dzieci wprowadzane są w szeroko rozumianą edukację kulturalną, rozwijają sprawność fizyczną, odkrywają swoje talenty i zainteresowania. Dzieci szczególnie uzdolnione matematycznie biorą udział w konkursach matematycznych i szachowych. W planowaniu pracy wychowawczo- dydaktycznej ,opiekuńczej i profilaktycznej nauczycielki wykorzystują nowatorskie metody pracy.
W ramach cyklu „Czytankowo”- rozwijamy zainteresowania książką. Rodzice lub członkowie Rodzin czytają dzieciom bajki, opowiadania, prezentują Atlasy z ciekawostkami, Komiksy, Historyjki Obrazkowe.
W ciągu roku szkolnego obchodzimy raz w miesiącu dni owocowo- warzywne podczas których dzieci same przygotowują  soki, surówki, ciasta kanapki i inne, realizujemy kolorowe dni w związku z różnymi zaplanowanymi uroczystościami w Planie Pracy Dydaktyczno- Wychowawczo- Profilaktycznego.: Dzień Czerwony- imieniny Mikołaja, Dzień Granatowy – Dzień Chłopaka, Dzień Zielony – Pierwszy Dzień Wiosny itp.
Przedszkole posiada własną kuchnię , Pani Dietetyk, wraz z Paniami pracującymi w kuchni planują posiłki tak, aby zawierały produkty z różnych grup żywieniowych. Naszym priorytetem jest edukacja zdrowotna.
Przedszkolaki miło, bezpiecznie, ciekawie i wesoło spędzają u nas czas.
Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się za pomocą systemu internetowego w/g zasad dotyczących  przedszkoli miejskich miasta Olsztyna.  Odpłatność za jedną godzinę ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka do lat 5 wynosi jeden złotych.
Tradycje naszego przedszkola:
1)    dni adaptacyjne i spotkania z rodzicami nowych dzieci,
2)    pasowanie na przedszkolaka,
3)    wieczory andrzejkowe,
4)    imieniny Mikołaja,
5)    spotkania wigilijne,
6)    spotkanie  z Mikołajem,
7)    bal karnawałowy
8)    dni: Babci i Dziadka, Rodziny, Dziecka,
9)    konkursy, wystawy związane z realizacją Planu Pracy Dydaktyczno- Wychowawczo- Profilaktycznego.
10)    zajęcia otwarte, warsztatowe, występy okolicznościowe dla rodziców i innych członków rodzin,
11)    kolorowe dni,
12)    dni warzywno - owocowe.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Przedszkolu Bajkowy Dom 2  w Olsztynie obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa.