Harmonogram Prac Zespołu Promocji Zdrowia

Rok Szkolny 2020/2021

Bezpieczny i zdrowy przedszkolak to szczęśliwa rodzina.

Zadania Miesiąc Kto realizuje, w jakiej grupie

Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie - zapoznanie nowo przybyłych pracowników, dzieci i rodziców z zasadami funkcjonowania Szkoły Promującej Zdrowie

 

 

Jesteśmy już przedszkolakami - realizacja programu adaptacyjnego, na podstawie programu adaptacyjnego "Bądźmy razem"

 • Dni otwarte dla dzieci z rodzicami
 • Przedszkolak na medal - tworzenie i modyfikowanie kodeksów praw i obowiązków dziecka we współpracy z rodzicami

VIII-IX 2020

VI, VIII, IX 2020

koordynuje nauczycielka grupy I, nauczyciele wszystkich oddziałów

dyrektor

rytmiczka, dietetyk, kucharki

Autochodzik - realizacja programu z edukacji komunikacyjnej.

cały rok

XI.2020

koordynuje nauczycielka grupy III, nauczyciele, dzieci, rodzice

Mali ratownicy -   udział w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca - bicie rekordu "Ratujemy i uczymy ratować" - organizowanym przez WOŚP.

X.2020 dyrektor, cały personel przedszkolny, rodzice, dzieci rodzic- ratownik medyczny, rodzic -lekarz
Kraina bajkowych zabaw ruchowych - prowadzenie zabaw ruchowych z wykorzystaniem metod C. Orffa, R. Labana, W. Sherborne, pedagogiki zabawy - Klanza
 • Zabawy na świeżym powietrzu przez 4 pory roku
 • Zdrowy i sprawny przedszkolak - udział w rozgrywkach sportowych wewnątrzprzedszkolnych oraz międzyprzedszkolnych
 • wyjazdy plenerowe dzieci z rodzicami i nauczycielami oraz pracownikami przedszkola: Pieczenie ziemniaka, kulig, powitanie wiosny - kontakt z przyrodą
 • festyny rodzinne

cały rok

cały rok

cały rok

nauczyciele i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej Nr 1,

dyrektor, i nauczyciele grupy najstarszej.

dzieci, rodzice

Smacznie i zdrowo się odżywiamy
 • jadłospisy zgodne z naturalna dietą - udostępnianie rodzicom przepisów i   informacji na temat naturalnej diety, korzystanie z przepisów rodziców, przygotowywanie zdrowych posiłków przez kucharki
 • czwartkowe śniadanie - komponowanie i przyrządzanie posiłków z naturalnych produktów wg własnych pomysłów i upodobań
 • mali kucharze - przyrządzanie sałatek, surówek, soków, ciasteczek, pierniczków, szaszłyków
 • Tydzień zdrowego chleba - udział w projekcie Tydzień Żytniego Chleba Na Zakwasie ( udział dzieci nauczycieli i pracownika niepedagogicznego w zajęciach edukacyjnych powstawania chleba).   Opracowanie artykułu na temat własnych doświadczeń związanych z pieczeniem chleba. Wysłanie do Fundacji Dobre Życie
 • Kolorowe dni owocowo-warzywne - promowanie zdrowego odżywiania z wykorzystaniem sezonowych i regionalnych warzyw i owoców
 • Zielone kąciki w salach - wyrabianie nawyku prowadzenia całorocznych . Wykorzystanie wyhodowanych roślin do przygotowywania posiłków
 • Promowanie   naturalnej diety: poprzez warsztaty dla całej społeczności przedszkolnej z wykorzystaniem nowatorskich przepisów dietetyka specjalistę.

cały rok

cały rok

X.2020

cały rok

cały rok

cały rok

dietetyk, kucharki, rodzice

dzieci, rodzice, nauczyciele, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych,

 nauczyciele, rodzice

dzieci, nauczyciele i rodzice wszystkich grup

dzieci, rodzice, nauczyciele,

 dietetyk, kucharki, nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół, Spożywczo-Gastronomicznych

Zwiększenie atrakcyjności zajęć ruchowych poprzez wykorzystanie nowych narzędzi i przyborów (hulajnogi, rowerki , rowerki biegowe, samochodziki.  kwiecień, maj 2021 r. dyrektor
Zwiększenie oferty zajęć dodatkowych - robotyka, zumba, zajęcia taneczne, zumba, zajęcia wokalno-rytmiczne, gra w szachy.  wrzesień 2020  dyrektor
Przystąpienie do konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Olsztyna na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
Modernizacja 2 sal łącznie z wykonaniem łazienek i toalet.
wrzesień 2020 dyrektor
Doposażenie urządzeń na placach zabaw. wrzesień 2020 dyrektor
Wydzielenie 2 oddzielnych placów zabaw dla dzieci przedszkolnych wrzesień 2020 dyrektor
Kontynuacja innowacji matematycznej "W krainie matematyki" cały rok nauczycielka grupy zerówka
Kontynuacja innowacji pedagogicznej
" Zdrowy przedszkolak to zdrowa i szczęśliwa rodzina".  Prowadzenie warsztatów przez dietetyka przedszkolnego
       nauczycielka grupy III
nauczycielka grupy II
dietetyczka
Współpraca z  : Szkołą Podstawową Nr 22 i 6
Organizowanie wspólnych olimpiad sportowych. Rozwój sprawności fizycznych i rozwijanie dojrzałości emocjonalnej dzieci.
cały rok nauczycielka grupy zerówka
Współpraca z osiedlową biblioteką.
Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej i empatii, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, konkursy, parady bajkowe.
cały rok nauczycielki wszystkich grup
Współpraca z Zespołem  Szkół Gastronomiczno- Spożywczych.
Nabywanie doświadczeń prozdrowotnych   w zakresie nawyków żywieniowych przeżyć emocjonalnych.
Cykliczne spotkania  warsztatowe z  dziećmi i młodzieżą - wspólne   przygotowywanie    zdrowych i naturalnych  przysmaków.
Uczestniczenie w spotkaniach teatralnych wystawianych przez młodzież        
Współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym w Olsztynie,
Prezentowanie uzdolnień  artystycznych dzieci, integracyjne zabawy i zajęcia, rozwijające    umiejętności komunikacyjne, empatię, uwrażliwienie na potrzeby innych.
maj 2021 nauczycielka grupy III
Planowane" Szkolenie w zakresie edukacji przez szachy"- organizowane przez Kuratora Oświaty w Olsztynie - 2 nauczycielki. Kontynuowanie nieodpłatnej nauki gry w szachy, prowadzonej przez n-lki , które ukończą szkolenie
Udział dzieci w rozgrywkach szachowych na terenie naszego przedszkola i poza nim
cały rok nauczycielki grupy I
Planowanie dalszej współpracy z Caritasem, Fundacją Przyszłości dla dzieci, Schroniskiem dla zwierząt w Tomarynach grudzień 2021 nauczycielka grupy II
Honorowanie Karty Dużej Rodziny cały rok dyrektor
Planowanie udziału dzieci w przeglądzie Pieśni Patriotycznej i w konkursach plastycznych o tematyce patriotycznej

listopad 2020

marzec 2021

nauczycielki grupy zerowej
nauczycielki oddziału III
Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne na temat PPZ dla całej społeczności przedszkolnej
 • zapoznanie z narzędziami Przedszkola Promującego Zdrowie
X-I.2020 dyrektor i Zespół do Spraw PPZ
Autoewaluacja działań podejmowanych w przedszkolu wg metod i narzędzi opracowanych przez Zespół pod kierownictwem dr n. hum. Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan i prof. dr hab. n. med. Barbary Woynarowskiej
 • zebranie i podsumowanie wyników wg 4 standardów
 • raport końcowy z autoewaluacji
III. 2021 Zespół do Spraw Promocji Zdrowia

 

 

                                                          Działania w roku szkolnym 2020/2021

1
  Misiaki to już przedszkolaki

  Opracowaliśmy projekt "Mój przyjaciel Pluszowy Miś"-  realizowany we wszystkich grupach przedszkolnych IX.2020. Nowo przybyłe dzieci do oddziałów przedszkolnych poprzez gry i zabawy wspólnie z rodzicami i nauczycielkami bardzo szybko polubiły swoje przedszkole i swoje panie.

 

 

 

  2Zdrowo i kolorowo jemy

W związku z bogactwem owoców i warzyw we wszystkich grupach rozpoczęło się wielkie jesienne przygotowywanie sałatek, soków, szaszłyków, musów, surówek, chipsów, koktajli. Smakowało wybornie i było bardzo zdrowo i kolorowo, ponieważ w przygotowania włączyły się dzieci, nauczyciele i kucharki. Wspomagała nas również młodzież z Zespołu Szkół Spożywczo- Gastronomicznych.
Ponadto zorganizowaliśmy cykl warsztatów dla całej społeczności przedszkolnej, jesienią i wiosną, na temat zdrowego odżywienia się "Zdrowo się odżywiamy".

 

 

3   Ratujemy i uczymy ratować

Opracowaliśmy wraz z rodzicami wspólny projekt "Mali Ratownicy"- X.2020.
Wszyscy utrwalili wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa. Dzieci przypomniały sobie numery alarmowe, jak wezwać pomoc, poznały pozycję boczną bezpieczną, oznaczenia drogi ewakuacyjnej, wzięły udział w próbnej ewakuacji
16.X.2020 udział dzieci wraz z rodzicami w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca- bicie rekordu Ratujemy i Uczymy Ratować organizowanym przez WOŚP.
Rodzice, których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola- specjaliści (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarka, strażak, strażnik miejski, policjanci z psami)  chętnie włączyli się w realizację naszego projektu


   4Uwolnij książkę - BOOK CROSSING

W holu przedszkola zorganizowaliśmy kącik czytelniczy- przedszkolna wymiana książek. Cała społeczność przedszkola ma możliwość wymiany książek, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Kącik ten cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci jak i dorosłych.


 

5  Moja mała i duża ojczyzna

W XI. 2020r. był realizowany wspólnie opracowany przez dzieci rodziców i nauczycieli Projekt "Warmia moja mała ojczyzna".
Dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej brały udział w II Przeglądzie Pieśni Patriotycznej, który został zorganizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 37.
Dzieci zaprezentowały układ taneczny do pieśni patriotycznej "Przybyli ułani pod okienko".  
Rodzice wspólnie z Panią Grażynką przygotowali stroje i kokardy patriotyczne
11.XI.2120 r. odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość. Dzieci i pracownicy przedszkola odświętnie ubrani, w biało-czerwonych barwach, przedstawili artystyczny program patriotyczny: Hymn Polski, Katechizm Polskiego Dziecka, Jestem sobie mały polak - piosenkę wspólnie z panią rytmiczką, ułożyły i zaśpiewały najmłodsze dzieci a przedszkolaki z najstarszej grupy zatańczyły Poloneza.
Chętne dzieci wraz z rodzicami wzięli udział w konkursie plastycznym "Piłsudski w obrazach" zorganizowanym przez przedszkole miejskie Nr.37, jak również w konkursie "Moja Biało-Czerwona" zorganizowanym przez Radio Olsztyn.


 6 Mikołajkowa pomoc

W miesiącu grudniu z wielkim zaangażowaniem wspieraliśmy przedsięwzięcie "Pomagamy potrzebującym" zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Zbieraliśmy czapki i szaliki dla podopiecznych Caritasu.
Braliśmy udział w edycji programu Zbieramy nakrętki i pomagamy podopiecznym "Fundacji Przyszłość dla dzieci". Nie zapomnieliśmy również o naszych zwierzętach i wsparliśmy Schronisko dla zwierząt w Olsztynie i w Tomarynach, poprzez zebranie karmy dla psów i kotów.

 

 

7  Choineczka mała w sali zajaśniała

 Wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez Radio Olsztyn na najpiękniejszą choinkę. Wszyscy ubieraliśmy otrzymaną choinkę w cudeńka wykonane na warsztatach z rodzicami. Z prezentami do naszego przedszkola przyjechał Mikołaj z Laponii. Wszyscy świetnie bawili się z Mikołajem, który pachniał kiełbaskami z grilla.


  

 

 8 Uczymy się i szkolimy

W okresie I-III.2020 r. w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty i szkolenia dla dzieci, rodziców i nauczycieli, prowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr.1 w Olsztynie. Terapeutyczne Bajki i Zabawy ruchowe metodą W. Sherborne. Dzieci uczyły się zachowań i empatii wobec innych.


 9  Nasze innowacje

W dalszym ciągu kontynuujemy nasze innowacje:
 "W krainie matematyki", rozwijamy uzdolnienia matematyczne dzieci wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Nauczycielki z oddziału zerowego przeprowadziły diagnozę matematyczną pod względem umiejętności matematycznych dzieci 6-letnich, które od  IX.2020 r. podejmą naukę w szkole . "Zdrowy przedszkolak to zdrowa i szczęśliwa rodzina" - systematycznie prowadzimy działania, które wpływają na zdrowy styl życia całej społeczności przedszkolnej.

 

10  Gramy w szachy

Dwie nauczycielki z naszego przedszkola dzięki grantowi Kuratora Oświaty ukończyły Szkolenie w zakresie Edukacji przez Szachy, uzyskując kwalifikacje do nauki gry w szachy. Opracowały i wdrożyły program "Gramy w szachy" dla dzieci przedszkolnych. Oferta edukacyjna została poszerzona o kółko szachowe, prowadzone nieodpłatnie dla dzieci w naszym przedszkolu.
Nawiązaliśmy współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym Trzydziestka i już drugi raz wspólnie organizowaliśmy Turniej Szachowy w naszym przedszkolu.
Nasze przedszkolaki reprezentują nas na różnych Turniejach Szachowych np: Mistrzostwach Wojewódzkich do lat 7 organizowanych przez Kuratora Warmińsko-Mazurskiego, Mikołajkowy Turniej Szachowy, turniej Szachowy w Bajkowym Domu, na których odnoszą sukcesy i zdobywają kategorie szachowe.

 

11   Książka nasz przyjaciel

Przez cały rok nasi wychowankowie mają kontakt z literaturą dziecięcą dzięki efektywnej współpracy z Osiedlową Biblioteką Nr 9 i zaprzyjaźnioną Panią Elą bibliotekarką oraz zaangażowaniu rodzin dzieci. Dzieci ze starszych grup przedszkolnych cyklicznie uczęszczają na spotkania z książką w bibliotece osiedlowej, a do młodszych dzieci przychodzi Pani Ela z ciekawymi książeczkami i zabawami. Rodzice chętnie czytają dzieciom w przedszkolu i w domu. Podsumowaniem naszej współpracy jest coroczna Parada Bajkowa na naszym Osiedlu, w której uczestniczą dzieci poprzebierane w bajkowe stroje przygotowane przez rodziców. Dzieci i ich rodzice powiększają grono czytelników biblioteki.

 

12  Uczymy empatii

Cały czas współpracujemy z Ośrodkiem Rehabilitacyjno -Edukacyjno -Wychowawczym. Dzieci z gr. Biedronek odwiedziły wychowanków  Ośrodka i przedstawiły bajkę muzyczną Dziadek do orzechów. Dzieci wspólnie bawiły się przy muzyce. My również zaprosiliśmy dzieci z Ośrodka na pokaz umiejętności sportowych judo w wykonaniu naszych przedszkolaków. Pomimo trudów jakie musiały ponieść wybierając się do nas, wszystkie wyszły radosne i uśmiechnięte  obdarowane prezentami.


   13W drodze do Krajowego Certyfikatu

W tym roku podjęliśmy działania zmierzające do ponownego uzyskania Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie. Przy wykorzystaniu wystandaryzowanych narzędzi dokonaliśmy autoewaluacji naszych działań.
W badaniu brała udział cała społeczność przedszkolna: dzieci, rodzice, nauczyciele, pracownicy, niepedagogiczni. Nasze działania i wyniki z zakresu edukacji promocji zdrowia przedstawiliśmy podczas prezentacji która odbyła się dnia 23.III.2019 r. w naszym przedszkolu z udziałem przedstawicieli władz Miasta Olsztyna, Kuratorium, społeczności lokalnej, przedstawicieli rodziców oraz pracowników przedszkola.
Promocja Zdrowia jest w naszym przedszkolu działaniem priorytetowym, nad którym pracujemy od lat, ciągle doskonaląc naszą wiedzę i umiejętności.