Adres przedszkola: 10-456 Olsztyn, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22

telefon, fax:     89 533 18 57

         kom.      504 389 233

 

   poczta e-mail: adres