Adres przedszkola: 10-456 Olsztyn, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22

telefon, fax:     89 533 18 57

           kom.      504 389 233