DZIECI UZDOLNIONE MATEMATYCZNIE

19 września 2011r. odbyła się współorganizowana przez Przedszkole "Bajkowy Dom" konferencja „Dziecko uzdolnione matematycznie - diagnozowanie oraz wspieranie w rozwoju i edukacji”. 

Celem konferencji było zapoznanie olsztynian, przede wszystkim zaś nauczycieli oraz rodziców, z wynikami pionierskich w skali kraju badań przeprowadzonych wśród przedszkolaków z Olsztyna i okolic. Badania te wskazują, że połowa uczęszczających w stolicy Warmii i Mazur do przedszkoli pięcio- i sześciolatków jest uzdolnionych matematycznie. Badania, nad którymi opiekę merytoryczną sprawowała prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska - pedagog, publicystka, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przeprowadzone zostały w czerwcu bieżącego roku. Wzięło w nich udział 41. przeszkolonych przez współpracującą z profesor Gruszczyk-Kolczyńską Ewę Zielińską pedagogów z 18. przedszkoli z Olsztyna oraz 2. spoza miasta. 

Przebadali oni 731 pięcio- i sześciolatków (roczniki 2005 i 2006), którym pozostał rok do rozpoczęcia edukacji w szkole. Połowa z dzieci, które wzięły udział w naszych badaniach, okazała się uzdolniona matematycznie - potwierdza nam Jolanta Jastrzębska, dyrektor Przedszkola Szesnastka im. Ireny Kwintowej. - Wśród grupy uzdolnionych dzieci wyłoniliśmy aż 67. tych uzdolnionych matematycznie w stopniu wybitnym. Co się teraz stanie z tymi dziećmi, zależy od pedagogów i rodziców. Odkrycie u naszych podopiecznych zdolności matematycznych to dopiero początek drogi. Musimy się teraz odpowiednio nimi zająć, aby ich talenty nie zostały uśpione. Łatwiej jest jednak powiedzieć, niż zrobić. Niestety, na co zwracała szczególną uwagę w swoim wystąpieniu podczas konferencji prof. Gruszczyk-Kolczyńska, zarówno pedagodzy, jak i rodzice uzdolnionych dzieci nie wiedzą, jak z nimi pracować, aby pielęgnować ich ścisłe umysły i rozwijać posiadane umiejętności. 

Od lat bowiem w Polsce kładzie się nacisk na przekazywanie im wiedzy pomocnej w wyrównywaniu szans uczniów mających problemy w nauce. Dzieci przejawiające ponadprzeciętne uzdolnienia zaś „równa się do intelektualnej średniej”, co skutkuje uśpieniem ich talentów, ponieważ inteligentne dziecko bardzo szybko dostosowuje się do wymagań nauczyciela. Dlatego organizatorzy konferencji apelowali do obecnych na niej przedstawicieli władz miasta oraz parlamentu o przeznaczenie środków finansowych na szkolenie pedagogów w kierunku wykrywania dzieci uzdolnionych matematycznie na jak najwcześniejszym poziomie ich edukacji (jeszcze do zeszłego roku nie brano pod uwagę faktu, że dzieckiem uzdolnionym matematycznie może być nawet czterolatek) oraz poźniejszej odpowiedniej nad nimi opieki, aby mogły one jak najlepiej wykorzystać swoje zasoby intelektualne.

    

Artykuł pochodzi z portalu Olsztyn24.com http://www.olsztyn24.com/news/14568-olsztyscy-pedagodzy-walcz261-o-zachowanie-uzdolnie-matematycznych-wsr243d-dzieci.html
pełna galeria zdjęć znajduje się pod adresem: https://picasaweb.google.com/103813321598449363884/Konferencja?authkey=Gv1sRgCK3Ug_fkjrPWtQE