Personel Przedszkola


W naszym Przedszkolu z Państwa dziećmi pracują i opiekują się nauczycielki, które ukończyły wyższe studia pedagogiczne o kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Nauczycielki posiadają doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi i mają co najmniej 3 letni staż pedagogiczny.

Nauczycielki pracują po 2 na grupie i 1 pomoc nauczycielki.dyrektor - Czesława Polakowska