Współpraca z rodzicami


Rodzina jest podstawowym środowiskiem i  ma największy wpływ na rozwój i wychowanie swojego dziecka. Rodzice są najważniejsi  dla swojego dziecka. Właściwa , pełna współpraca z rodzicami powinna prowadzić do zintegrowania działań wychowawczo- dydaktycznych. Nasi nauczyciele widzą w rodzicach współpartnerów we współdziałaniu na rzecz dobra dziecka.
Nasi nauczyciele mają życzliwy i   partnerski stosunek do rodziców  co ułatwia komunikowanie się i wzajemne nawiązywanie kontaktów , nauczyciel- rodzic.
Zadaniem naszego przedszkola jest wzmacnianie uczuciowych więzi między dzieckiem a jego rodzicami, budzenie zainteresowania rodziców dziecięcymi przeżyciami w więc tym co dzieje się w przedszkolu.
 W naszym przedszkolu
-informujemy rodziców co dzieje się w przedszkolu, jakie zadania wychowawczo - dydaktyczne są realizowane
- informujemy o rozwoju ich dziecka

         Każda grupa na począku rou szkolnego ustala wspólnie z rodzicami formy współpracy:
- rodzice mają możliwość uczestniczenia w zajęciach i zabawach - obserwować swoje dziecko i jego rozwój .
- kącik dla rodziców- wystawy  prac dzieci, jadłospis,
- brać udział w zajęciach warsztatowych, gdzie prowadzącymi są nauczyciele, rodzice lub specjaliści np. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
- uczestniczyć w wykladch i szkolenich  z logopedą, psychologiem, pedagogiem
- uczestniczyć w wycieczkach, kuligach
- wspólorganizować wyjścia do swoich  i innych zakładów pracy
- współorganizować festyn
- korzystać ze strony internetowej naszego przedszkola
- dzielić się swoimi przepisami kulinarnymi
- uczestniczyć i współorganizować uroczystości przedszkolne
- dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają możliowść pracy ze specjalistami
- dzieci, które nie mogą jeśc wszystkich produktów- pzygotowyjemy dla nich inne posiłki.
- rodzice biorą udział w zbawachi zajęciach adaptacyjnych
- udział rodziców i rodziny w czytaniu książek dla dzieci
- udział rodziców w pomocy na rzecz innych ; zbieranie nakrętek, baterii
- na życzenie rodziców dzieci mogą uczestniczyń w zajęciach np. robotyki, judo
     Każda grupa ma wyznaczone dni, w których  rodzice mogą porozmawiać z nauczycielami na temat  swojego dziecka.
Przedszkole nasze odwiedzają absolwenci, dzieląc się swoimi sukcesami w szkole w życiu prywatnym i wspominają dobre czasy będąc przeczkolakami.

Lubimy swoją pracę z dziećmi i chcemy jak najlepiej współpracować z rodzicami. Sądzimy, że wzajemnie uzupełniamy się i  doskonalimy  dla dobra dzieci. Rozmowy nasze najczęściej odbywają się podczas festynów i uroczystości.Wspólnie ustalamy plan działań - konkursy, zabawy, poczęstunek.
   Rodzice, stojąc przed wyborem dla swojego dziecka jak najlepszego przedszkola mogą przyjść do nas, zobaczyć sale zabaw dzieci, porozmawiać z dyrektorem i nauczycieklkami. Naszym piorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz tworzenie dobrego klimatu dla dzieci i rodziców.