PROGRAM EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY

Celem edukacji w przedszkolu jest wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Zadaniem przedszkola jest kierowanie tym rozwojem.
Podstawą edukacji w naszym przedszkolu są trzy programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Programy:

"Zanim będę uczniem" Program wychowania przedszkolnego - Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała.
     Słowa Janusza Korczaka - naucz, wytłumacz, pomóż, pobłażaj - stały się mottem podczas tworzenia programu.Proponowany program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole , i został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.). Zawarte w nich treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego.

 

" Odimienna nauka czytania" - Irena Majchrzak.
     Zgodnie z założeniami "Odimiennej nauki czytania" zaczynamy od zapisu imienia dziecka. Pozwoli mu to bardzo         łatwo pojąć, że napisane słowo znaczy to samo co słowo mówione, i również to, że litery skłądające się na ten wyraz są ściśle związane z jego brzmieniem.

" Program edukacji antynikotynowej" - Czyste powietrze wokół nas.
     Pilotażowa realizacja programu edukacji antynikotynowej dla dzieci przedszkolnych opracowana
     w Instytucie Matki i Dziecka.

  • program edukacji antynikotynowej dla dzieci przedszkolnych, jest przeznaczony dla najstarszej grupy wiekowej - dzieci 6-cio letnich.
  • program umożliwia wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
  • program stanowi pierwsze, bardzo ważne ogniwo w edukacji antynikotynowej dzieci i młodzieży.

" Bądźmy razem, a nie obok"- Program adaptacyjny. Autor: Grażyna Kucharska.

"Dziecięca matematyka" - Edyta Gruszczyk - Kolczyńska.

__________________________________________________________________________________________

DZIECI UZDOLNIONE MATEMATYCZNIE

19 września 2011r. odbyła się współorganizowana przez Przedszkole "Bajkowy Dom" konferencja
„Dziecko uzdolnione matematycznie - diagnozowanie oraz wspieranie w rozwoju i edukacji”. 

Celem konferencji było zapoznanie olsztynian, przede wszystkim zaś nauczycieli oraz rodziców, z wynikami pionierskich w skali kraju badań przeprowadzonych wśród przedszkolaków z Olsztyna i okolic.

Czytaj więcej ....                      ________________________________________________________________________________________________


Programy zajęć dodatkowych:

* Program zajęć rytmiczno - muzycznych - zajęcia prowadzi Ewa Zakrzewska.

* Program nauczania języka angielskiego przedszkole i klasy zerowe. Zajęcia prowadzi Marta Niedźwiedź.

* Program zajęć tanecznych.

* Program nauczania religii rzymsko-katolickiej dla przedszkola. Zajęcia prowadzi Urszula Skomska.

* Program zajęć logopedycznych. Zajęcia prowadzi Katarzyna Tkacz.


PROGRAM ZDROWEGO ŻYWIENIA

W naszym przedszkolu:

  • Przyrządzamy posiłki ze składników posiadających odpowiednie certyfikaty
  • Posiłki są zbilansowane i pełnowartościowe
  • Jemy warzywa sezonowe
  • Nasze panie kucharki stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach zdrowego żywienia dzieci
  • Dzieci piją gotowane przez nas kompoty, oraz wodę mineralną
  • Uczymy dobrych nawyków żywieniowych
  • Przekazujemy dzieciom wiedzę na temat zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia.